Partneři
Kotva

Vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2021/2022

30. 6. 2022
Více informací

Nuda je pruda

Po dlouhé době distanční výuky a karantén jsme měli pocit, že se ze školy vytratil smích a radost.
Více informací
Schránka důvěry

Distanční výuka

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Historie školy

Vloženo: 20.1.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1628x | Upraveno: 5.11.2021 | Upravil: Mgr. Radomíra Nováčková
O tom, kdy přesně byla v Krajkové zřízena první škola, není nikde zmínka. Nejstarší zprávu o škole je možné najít ve farní matrice z roku 1604.

V roce 1618 vedl matriku Martin Grunwaldt, který byl současně učitelem, varhaníkem, městským písařem a trubačem. 
Ve 40. letech 17. století bývalo místo faráře často neobsazeno, takže učitel prováděl křty dětí a podle některých zpráv vykonával i zjednodušené bohoslužby v kostele. 
Od roku 1654 byl v Krajkové i druhý učitel, který byl úředně veden jako varhaník. 
V dokladu k tereziánskému katastru z roku 1713 se uvádí: „V místě je škola s kantorem a varhaníkem. Kantor dostává od farníků 4 kopy grošů a 30 snopů“. 
V roce 1830 bylo v Krajkové, Dolině a Anenské Vsi 246 dětí a protože ve škole nebylo dost místa, vyučoval druhý učitel po domech v Dolině. V Krajkové byla zřízena vhodná učebna až v roce 1836. Žáci z Anenské Vsi docházeli do školy jen v létě, v zimě tam vyučoval starý zednický tovaryš.

 

Budova školy 
Původní škola stála vedle kostela, dnes je na jejím místě fara. Ve škole byly dvě třídy, kam bylo možné umístit nejvíc 60 dětí. Místnosti byly malé, chladné, tmavé a neútulné. 
Ve 20. letech 19. století byly vypracovány plány na novou školu, s jejíž stavbou se mělo začít v roce 1848. Stavba ale byla odložena o 30 let. 
Základní kámen nynější školy byl slavnostně položen 1. září 1878. Škola byla postavena za jeden rok a po vysvěcení 5. října 1879 byla předána do užívání. Stavba stála 18 000 zlatých.

 

Škola do roku 1945 
V roce 1908 stoupl v Krajkové počet žáků a proto zde byla zřízena měšťanská škola, do které zpočátku chodili jen chlapci a až od roku 1912 také děvčata. 
V roce 1919 byla ve škole zřízena pokračovací škola, která byla zrušena v roce 1932. 
V roce 1925 byla ve škole umístěna Státní krajkářská škola, v roce 1927 zde byla otevřena dvoutřídní zemědělská škola. 
Na všech těchto školách od obecné až po zemědělskou byl až do roku 1945 vyučovacím jazykem jazyk německý.

 

Česká škola 
Teprve 1. září 1945 byla v Krajkové otevřena první česká škola a to s jednou třídou. Vedoucí učitelkou byla Marie Matesová. 
Měšťanská škola byla otevřena 11. března 1946 a prvním ředitelem byl Alois Polák. 
14. června 1946 byla otevřena v Krajkové mateřská škola, kde bylo 25 dětí. První učitelkou mateřské školy byla Blanka Mojková. 
Od 1. září 1953 se začalo vařit ve školní kuchyni a to především pro přespolní děti. 
V roce 1954 byla do školy zavedena voda a byla opravena fasáda. V roce 1955 byla ve školní budově vyměněna všechna okna. 
Od 1. dubna 1959 byla ve škole zřízena školní družina. První vychovatelkou byla Marie Štěpánková (roz. Dvořáková). 
V roce 1986 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy, při které se podstatně změnil vzhled budovy. Na pozemku za školou měla být v 90. letech 20. století vybudována tělocvična, avšak tento projekt nebyl dosud realizován.

V roce 2019 byla kompletně opravena fasáda školy, zárověň byly vyměněny okapové svody a natřena střecha.

V roce 2020 byly zrekonstruovány všechny toalety v budově školy.

 

Ředitelé školy

 

1908 – 1930 Josef Christl
1930 – 1934 Franz Bartl
1934 – 1945 Franz Dörfler
1945 – 1951 Alois Polák (měšťanská škola)
1945 – 1951 Jaroslav Nosek (obecná škola)
1951 – 1953 Ladislav Dvořák
1953 – 1957 Miroslav Valenta
1957 – 1960 František Štěpánek
1960 – 1967 Josef Lorenz
1967 – 2003 Josef Říha
2004 – dosud Radomíra Nováčková (Juričková)

 

Kronika školy 
Při protokolárním převzetí školy dne 27. června 1945 byla zavedena školní kronika, která se nepřetržitě a pečlivě vede dosud. Zápisy obvykle provádí ředitel školy vždy za příslušný školní rok. 
Zde naleznete další velmi zajímavé a cenné informace o historii školy.

 

Článek o historii školy byl zpracován podle knihy pana Františka Dvořáka „Dějiny Krajkové (Gossengrünu) do roku 2000“ a podle školních kronik.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.