Partneři
Kotva

Zápis do MŠ

10. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Více informací

Provoz základní školy od 3. 5. 2021

Důležité informace
Více informací

Také nám moc chybíte

Dnes dopoledne se na silnici před školou objevil vzkaz,
Více informací
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis do 1. třídy

Vloženo: 24.3.2021 | Autor: Mgr. Radomíra Nováčková | Zobrazeno: 158x
5. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Zápis do 1. třídy bude i letos probíhat distanční formou, tedy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

  • Zápis do 1. třídy se týká všech dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku a také dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.

 

 

  • V případě, že nemáte možnost vytisknout si tento formulář, obrátíte se na sekretariát školy 352 672 182 a dohodnete, jakým způsobem vám bude formulář předán. 

 

  • Vyplněný formulář žádosti opatřený podpisem alespoň jednoho ze zákonných zástupců a kopii rodného listu dítěte (sken, fotografie nebo v papírové podobě prostá kopie) doručíte vedení školy některým z těchto způsobů:

 

  1. do datové schránky školy: g3amemz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
  3. poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)
  4. osobním podáním. V případě osobního podání žádosti si nejprve telefonicky domluvte termín v sekretariátu školy, aby vzhledem k platným mimořádným epidemickým opatřením nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

 

  • Doručené žádosti bude ředitelka evidovat a zpětně vás informovat o přidělení registračního čísla, které je nezbytné pro potřeby zveřejnění seznamu přijatých dětí k základnímu vzdělávání.

 

  • V době zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K PDF souboržádosti o odklad povinné školní docházky (Velikost: 277.21 kB) je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

  • Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na hlavním vchodu do školy v pátek 30. 4. 2021.

 

Jakmile bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně.

 

Mgr. Radomíra Nováčková