Partneři
Kotva

Roušky - AKTUALIZOVÁNO

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN
Více informací

Informace k prvnímu školnímu dni

Základní informace k zahájení školního roku 2020/2021
Více informací
Nepřehlédněte
Provoz školní družiny
31.8.2020

Od 1. září 2020 je zahájen pravidelný provoz školní družiny od 6.00 do 16.00 hodin.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Základní škola - 1. stupeň

Vloženo: 20.5.2020 | Autor: Mgr. Radomíra Nováčková | Zobrazeno: 286x | Upraveno: 14.6.2020 | Upravil: Mgr. Radomíra Nováčková
Provoz od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 5. 2020 je Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.:MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. stupně základní školy, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením nařizuje, aby zákonný zástupce předložil před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. A současně nařizuje, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému onemocnění.

Od 25. 5. 2020 pro nás dále platí povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek...) ve všech vnitřních prostorech staveb a na všech místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na

  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole při pobytu v mateřské škole
  • žáky a pedagogické pracovníky v základní škole v rámci jedné místnosti při zachování rozestupu nejméně 1,5m.

 

Jak to bude probíhat?

 

Pro období od 25. 5. 2020 do 19. 6. 2020 jsme vytvořili 5 neměnných skupin žáků. Skupiny jsou shodné s třídami = každý žák má svou paní učitelku. smile

 

Vzdělávací aktivity probíhají každý pracovní den a člení se na dopolední a odpolední následujícím způsobem:

 

1. třída - 8.00 - 11.40     11.40 - 16.00

2. třída - 8.00 - 11.40      xxxxxxxxxxx

3. třída - 8.00 - 12.00     12.00 - 16.00

4. třída - 8.00 - 12.00     12.00 - 16.00

5. třída - 8.00 - 12.00      xxxxxxxxxxx

 

Po skončení dopoledního programu odcházejí žáci domů, nebo do jídelny na oběd a pak domů, případně do jídelny na oběd a pak následuje odpolední program.

Vše v souladu s tím, jak vyjádřili rodiče svůj zájem.

 

25. 5. 2020 - pondělí

 

7.45 - 8.00:

 

Shromáždění žáků na školní zahradě, každý u své paní učitelky (roušky, rozestupy).

 

Všichni žáci musí předat paní učitelce podepsané čestné prohlášení. Bez něj nemohou vstoupit do školy.

 

Pokyny k pobytu ve škole, přezouvání, přestávkám atd. vysvětlí jednotlivé paní učitelky svým žákům v průběhu prvního dne.

 

 

26. 5. 2020 - 19. 6. 2020

 

7.40 - 8.00:

  

Průběžný příchod žáků do školy zadním vchodem, u vstupu dohlíží pan školník.

Hlavní vchod do školy (zvonky) nebude pro vstup žáků používán. V 8.00 bude škola uzavřena.

 

Vzhledem k tomu, že odpolední program nebude probíhat v prostoru školní družiny, ale ve třídách, musí mít všichni žáci každý den písemnou informaci od rodičů s časem odchodu ze školy. Žáci budou odcházet ze školy sami v přesně určený čas. V běžných třídách není elektronický vrátný. 

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do základní školy vstoupit. 

 

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 budou zákonní zástupci telefonicky vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.

 

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy

 

Mgr. Radomíra Nováčková

 

PDF souborČestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)